Ογκώδη Αντικείμενα

ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

    Συνεχίζεται η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων | Epirus.News

 

Τα ογκώδη αστικά απορρίμματα, (παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές κ.λπ.) αποτελούν ειδική κατηγορία απορριμμάτων,  δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, τοποθετούνται σε κατάλληλο σημείο, ώστε να είναι εύκολη η περισυλλογή τους, στο πεζοδρόμιο μπροστά από την ιδιοκτησία του δημότη  ή στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων αφού προηγουμένως έχουμε ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους.  Εφόσον υπάρχουν ανακυκλώσιμα υλικά αυτά τα τοποθετούμε στον κάδο ανακύκλωσης.

Ο Δήμος μας αναλαμβάνει την αποκομιδή ογκωδών αστικών απορριμμάτων (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λπ.) καθώς και κλαδεμάτων εντός 5ημέρου από της ειδοποίησης στην αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (τηλ.: 213 2048808 ) ή μέσω της εφαρμογής NOVOVILLE.

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ:

Τα αντικείμενα αυτά όπως και τα κλαδιά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε όπως  σε πλατείες, παρτέρια και πεζοδρόμους αλλά στο πεζοδρόμιο του κατόχου κατά την ημέρα αποκομιδής  που έχει συμφωνηθεί κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία καθαριότητας έτσι ώστε τα πεζοδρόμια να μένουν ελεύθερα στους πεζούς και να μην εμποδίζεται η ορατότητα των οχημάτων.

Οι δημότες  οφείλουν να  βγάζουν τα ογκώδη αντικείμενα την προηγούμενη ή και την ίδια ημέρα  περισυλλογής προκειμένου τα αντικείμενα να μην παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να διατηρείται καθαρή η πόλη.

ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

  Λουτράκι: Μπάζα και σκουπίδια μαζί... στα πεζοδρόμια - Τι ισχύει βάσει του  κανονισμού (εικόνες) | Loutraki 365

H αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων, ανακαινίσεων (μπάζα) κ.λπ. γίνεται από τον Δήμο αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι (απαραίτητη προϋπόθεση το ΑΦΜ) έχουν καταβάλλει στην Οικονομική Υπηρεσία το ειδικό τέλος αποκομιδής που ανέρχεται σε 0,90 ευρώ ανά σακούλα μπαζών ή/και κατόπιν εκτίμησης από τον επόπτη καθαριότητας και σύνταξης σχετικής έκθεσης προς την Οικονομική Υπηρεσία για τον καθορισμό του αντιτίμου (τηλ.: 213 2048808 - 213 2048810).

 

 

Μοιράσου την σελίδα