Πράσινο

 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΗΠΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Απόβλητα κήπου – Δήμος Καλαμαριάς

Τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία και αποτελούν και αυτά ευθύνη αυτού που τα παράγει. Τα υπόλοιπα καθαρισμού κήπων (φυτά, γκαζόν, χόρτα κ.λπ.) στην περίπτωση που έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται δίπλα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής, όπως τα οικιακά απορρίμματα, εάν δεν εφαρμόζεται στην περιοχή άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας τους.

Στην περίπτωση που τα απορρίμματα των κηπευτικών εργασιών έχουν μεγάλο όγκο, περισυλλέγονται δωρεάν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία των υπευθύνων με την υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλ. 213 2048809.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Κλαδιά δέντρων, θάμνων κ.λπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί για την εύκολη φόρτωσή τους. Δεν τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο χύμα ή χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση με την υπηρεσία Καθαριότητας.

Υπόλοιπα χώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους παραγωγούς με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα ή η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους.
Τα κηπευτικά απόβλητα  τα εναποθέτουμε σε σημεία τα οποία δεν  δυσχεραίνουν τη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και την πρόσβαση των οχημάτων του Δήμου για την περισυλλογή τους.

Σε κάθε περίπτωση οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν ότι με βάση το νέο Κανονισμό πρασίνου η μη τήρηση των παραπάνω διαδικασιών επισείει πρόστιμα, τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

A) σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους (που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας π.χ. πεζοδρόμια)  

  • Αρχικά κατατίθεται το αίτημα στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Λ.Δημοκρατίας 61, Άγ.Ανάργυροι).
  • Όταν το αίτημα κοπής δένδρου σχετίζεται με την κατάσταση του δένδρου (φυτοϋγεία, ανάπτυξη κ.λπ.), χρεώνεται στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και ακολουθεί επιτόπια εξέταση από τους γεωπόνους του Τμήματος Πρασίνου. Στις περιπτώσεις όπου το αίτημα κοπής δένδρου σχετίζεται με ζημιές στις υποδομές, προβλήματα στην ασφάλεια κυκλοφορίας οχημάτων κ.λπ. χρεώνεται επιπλέον και στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Στη συνέχεια η Δ/νση Περιβάλλοντος κάνει εισήγηση για τα αιτήματα κοπής των δένδρων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
  • H Επιτροπή  εξετάζει τα αιτήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και τις τυχόν αντίστοιχες εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και ακολούθως εισηγείται προς  το Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, αφού λάβει υπόψη του τα ανωτέρω, αποφασίζει σχετικά με την κάθε αίτηση.
  • Αν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η κοπή, τότε το Τμήμα Πρασίνου προβαίνει στην κοπή του δένδρου.

Β) εντός ιδιωτικών  χώρων                                                                         

Για την κοπή των δένδρων που βρίσκονται εντός ιδιωτικών χώρων, η διαδικασία είναι διαφορετική. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια Πολεοδομία για πληροφορίες και για την έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας.

 

 

Μοιράσου την σελίδα