Διακήρυξη Δημοπρασίας για στέγαση χώρου για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Προκηρύσσει προφορική και μειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, για την μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να στεγαστούν οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που αναφέρονται στην διακήρυξη της οποίας οι όροι εγκρίθηκαν με την αρ. 404/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μοιράσου την σελίδα