Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου,  με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών.

 Διεύθυνση : Λ.Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, ΤΚ: 13561.   Βρείτε το στον χάρτη
Τηλέφωνο : 213 2023609
 e-mail : agankam@agankam.gov.gr
 Ωράριο Λειτουργίας: Δευτ.-Παρ. 07:30 έως 15:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Για την έκδοση εγγράφων από την Τεχνική Υπηρεσία:

1.Συμπληρώνεται η αίτηση και υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Λ.Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, Τ.Κ. 13561). Απαιτείται το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για άλλον, απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση. Εκδώστε εξουσιοδότηση μέσω Gov.gr εδώ.

2.Ακολουθεί ενημέρωση από την υπηρεσία για την παραλαβή του εκδοθέντος εγγράφου από τον ενδιαφερόμενο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

 

  ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ

2.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  & ΑΡΙΘΜΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΚΩ  (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ) 

- ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ( ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ  Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ).

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

3.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ)

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (ΜΕ  ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ )

4.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΤ. & ΑΡ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  Ή ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ή ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΤΟΥ ΚΑΕΚ)

5.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Ή ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Ο.Τ. & ΑΡ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ) 

6.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

7.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΥΡΩΘΕΙ  Η ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρο 12 παρ.6Ν.1337/83 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2242/94)

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Αν το συμβόλαιο έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών ή Ιλίου

1.Συμβόλαιο ιδιοκτησίας(φωτοτυπία)                                                 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαι

3. Από το Υποθηκοφυλακείο να εκδοθούν πιστοποιητικά:

α) μεταγραφής, β) ιδιοκτησίας, γ) βαρών, δ) μη διεκδικήσεων
 

4. Επίσης από το  Υποθηκοφυλακείο να εκδοθεί αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη κατά την     ημερομηνία 28-05-2014.

Β) Αν το συμβόλαιο έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών

1. Συμβόλαιο  ιδιοκτησίας (φωτοτυπία)                                                 

2. Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το συμβόλαιο

3. Από το Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών να εκδοθούν:

α) Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου

β) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

4. Επίσης από το  Υποθηκοφυλακείο να εκδοθεί αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη κατά την   ημερομηνία 28-05-2014.

8.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περίπτωση Α:  Αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη ή αλλαγή στοιχείων

 1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται διορθωτική πράξη, η πολεοδομική ενότητα, ο κωδικός ιδιοκτησίας.
 1. Δηλώσεις ιδιοκτησίας (συμπλήρωση εντύπου) όλων των συνιδιοκτητών του ακινήτου κατά την ημερομηνία κύρωσης της πράξης εφαρμογής (Γειτ.5-6 -25-02-2002, Γειτ.2-Άτταλος 31-12-2010, Επέκταση Γειτ.5-6 29-7-2011).
 1. Τίτλος ιδιοκτησίας κατά την ημερομηνία κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής  (Δύο  φωτοαντίγραφα).
 1. Προηγούμενοι τίτλοι ιδιοκτησίας, κατά την ημερομηνία 10-03-1982  (Δύο φωτοαντίγραφα).
 1. Τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει τον τίτλο ιδιοκτησίας.
 1. Για τον τίτλο ιδιοκτησίας να εκδοθούν από το Υποθηκοφυλακείο, πιστοποιητικά :

α) μεταγραφής, β) μη εκποίησης, γ) βαρών, δ) διεκδικήσεων
(Προσοχή: σε περίπτωση συνιδιοκτητών, να εκδοθούν για όλους τους συνιδιοκτήτες)

Σημείωση : να προσκομισθούν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά και η μερίδα καθώς και μια φορά φωτοτυπία.

 1. Επίσης να εκδοθούν από το Υποθηκοφυλακείο :
  α) αντίγραφο μερίδας ιδιοκτητών κατά την ημερομηνία κύρωσης.

   β) αντίγραφο μερίδας ιδιοκτητών στις 10-03-1982.

Εάν η μερίδα είναι μεγάλη, απαιτείται βεβαίωση δικηγόρου για την έκταση των ιδιοκτησιών στην υπόψη πολεοδομική ενότητα, στις 10-03-1982.

 1. Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.
 1. Φάκελο με λάστιχα.   

Περίπτωση Β:  Αλλαγή εμβαδού ή ορίων

Εκτός των δικαιολογητικών της περίπτωσης Α, απαιτούνται:

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πράξης Εφαρμογής και εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ιδιοκτησίες που επηρεάζονται από την διόρθωση.
 2. Κατάθεση αμοιβής μηχανικού (ΤΣΜΕΔΕ, ΦΕΜ)
 3. Αυτοψία από την Υπηρεσία

Περίπτωση Γ: Υποθέσεις με πολλούς κληρονόμους, ιδανικά μερίδια, πολλές μεταβιβάσεις, με σύνταξη τοπογραφικού και γενικά πολύπλοκο ιστορικό.

Εκτός των δικαιολογητικών της περίπτωσης Α, απαιτούνται:

 1. Τεχνική έκθεση μηχανικού, όσον αφορά στο τοπογραφικό.
 2. Έκθεση δικηγόρου, όσον αφορά στους τίτλους ιδιοκτησίας.

9.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   (ΑΝΤΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΤΕΧΝΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ Ο.Τ.  ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ.

10.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Μοιράσου την σελίδα