Εντεταλμένοι Σύμβουλοι


Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού    
Κοτσίνης Σπύρος


Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Οδοσήμανσης και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 • Την  εποπτεία, ευθύνη και  παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.
 • Την εποπτεία και έλεγχο των Αποθηκών.
 • Την  εποπτεία, ευθύνη των φρεατίων της πόλης.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση υποδομών.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

- Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται  δαπάνη  σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

________________________________________________________________________________________________

Εντεταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής 

Πότσης Ζήσης

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση συντονισμό καλή λειτουργία και  έλεγχο της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης  και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας .
 • Την εποπτεία του ανταλλακτηρίου ρούχων.

 • Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση Απασχόλησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ευθύνης του.

 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 • Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Μοιράσου την σελίδα