Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 1 2023

 

Προβαίνουμε σήμερα Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, στην ανάρτηση  του πίνακα κατάταξης υποψηφίων  ΠΕ Παιδαγωγών Νηπιαγωγών της υπ’ αριθμ. 25231/23-11-2023  Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 1/2023)  με ΑΔΑ: Ψ2ΨΞΩ62-ΗΝ4, για πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης (6 ωρών), διάρκειας έως 31.08.2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης, για την υλοποίηση  της δράσης
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»  στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης  του Δήμου
 
Ακολουθεί:

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων

Από τον  αναρτηθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνονται οι  τρεις (3) πρώτες  αναγραφόμενες υποψήφιες

 

Μοιράσου την σελίδα