Ανάρτηση ανασυνταχθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1 2024

Προβαίνουμε σήμερα Πέμπτη  14 Μαρτίου 2024, στην ανάρτηση  του  ανασυνταχθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 24091/08.11.2023 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 1/2024) για την ειδικότητα «ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (κωδ. Θέσης 102) μετά από τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων από το ΑΣΕΠ και σε εκτέλεση της με αρ. 190/2024 απόφασής του.
 
Ακολουθεί:


-Ο από 14.03.2024 ανασυνταχθείς Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την  ειδικότητα «ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων»

 

 

Μοιράσου την σελίδα