Ανάρτηση για την προκήρυξη ΣΟΧ 11 του 2021

  Προβαίνουμε σήμερα Δευτέρα  10 Ιανουαρίου 2022, στην ανάρτηση  του πίνακα κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 21496/22-10-2021 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 11/2021) για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες και έως τη λήξη του υποέργου 31-12-2022, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου, για την υλοποίηση της πράξης «Δομές καταπολέμησης της Φτώχειας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο» 

 

Ακολουθεί:

Από τον αναρτηθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνεται :

  • Ο πρώτος  αναγραφόμενος υποψήφιος ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών

Μοιράσου την σελίδα