Ανάρτηση Οριστικών Αποτελεσμάτων ΣΟΧ 8/2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 15845/05.08.2021  ΑΝΑΚΟΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 8/2021 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 25-08-2021, στην ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του γενικού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, των πινάκων διοριστέων, του πίνακα απορριπτέων και της ονομαστικής κατάστασης της υπ’ αριθμ. 15845/05.08.2021 Ανακοίνωσης Σ.Ο.Χ. 8/2021 για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.


Δείτε τους πίνακες αναλυτικά κατεβάζοντας τα αρχεία :

 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Μοιράσου την σελίδα