Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για τις ανάγκες καθαριότητας

Ανάρτηση της ανακοίνωσης ΣΟΧ με Αριθμό Πρωτοκόλλου: 17363/28.07.2023

Για την πρόσληψη   82 ατόμων μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου

Αναρτώνται σήμερα 29.08.2023 οι τελικοί πίνακες κατάταξης κι απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 17363/28.07.2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
Το παρόν συντάσσεται μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων επί των πινάκων και την απόρριψη όσων υποβλήθηκαν μετά από εξέτασή τους.

 
            ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

   

 

Μοιράσου την σελίδα