Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη ΣΟΧ 2 2024

Προβαίνουμε σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, στην ανάρτηση  του πίνακα κατάταξης υποψηφίων, της υπ’ αριθμ. 91/03.01.2024 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 2/2024) για πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου
 
Ακολουθούν:


- Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την  ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου
- Πίνακας προσληπτέων για την  ειδικότητα ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου

 

Μοιράσου την σελίδα