Ανάρτηση πίνακα κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ 10 του 2021

                Προβαίνουμε σήμερα Δευτέρα  10 Ιανουαρίουου 2022, στην ανάρτηση  του πίνακα κατάταξης υποψηφίων  και του πίνακα απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 20745/13-10-2021 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 10/2021) για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους, με ανανέωση ή παράταση σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, τεσσάρων (4) ατόμων μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας- Βοηθητικών Εργασιών για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου, για την υλοποίηση της δράσης «εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 

 

Ακολουθούν:

Από τον αναρτηθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνονται :

  • Οι τέσσερις (4) πρώτοι αναγραφόμενοι ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας- βοηθητικών εργασιών

 

Μοιράσου την σελίδα