Ανάρτηση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για την ΣΟΧ 2 2022

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, στην ανάρτηση  των πινάκων κατάταξης υποψηφίων  και των πινάκων απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 15833/13-07-2022 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 2/2022) για πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών και ΔΕ Υδραυλικών και διάρκειας έως 31.07.2023 για την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
 
Ακολουθούν:


-Πίνακες κατάταξης ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

-Πίνακες κατάταξης ΔΕ Ελαιοχρωματιστών

-Πίνακες κατάταξης ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

-Πίνακες κατάταξης ΔΕ Υδραυλικών


-Πίνακες απορριπτέων υποψηφίων για τις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων,

-Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Ελαιοχρωματιστών και

-Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
Από τους αναρτηθέντες πίνακες κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνονται :


-Οι  πρώτοι  αναγραφόμενοι υποψήφιοι σε κάθε ειδικότητα

 

Μοιράσου την σελίδα