Ανακοίνωση για την προκήρυξη πρόσληψης 10 ατόμων για τους βρεφονηπιακούς και νηπιακούς σταθμούς του Δήμου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20343/08.10.2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ     

ΔΕΚΑ (10)  ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

 

 

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δέκα   (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων  για τις ανάγκες των νηπιακών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος )

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 30.11.2021  και λήγει την 09.12.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 ΠΕ/ΤΕ για την ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και  ΣΟΧ.2ΔΕ/ΥΕ για τις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Λουκίας Θεοδωροπούλου (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023674- 673 - 671).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

 

 

 

 

Μοιράσου την σελίδα