Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων

Ανακοίνωση με αριθμό πρωτοκόλλου 10645/04.06.2021 (ΣΟΧ 4/2021) για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών). 

                                         Ανακοινώνουμε: 

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαπέντε (15) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου και ειδικότερα: 

-1 ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων έργου (μηχανικά σάρωθρα)

-1 ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων έργου (απορριματοφόρο με γερανό ΗΙΑΒ)

-4 ΔΕ οδηγούς τρίτης κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

-9 ΥΕ εργάτες καθαριότητας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την Τρίτη 10 Αυγούστου και λήγει την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετικά αίτηση και να την υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561, Άγιοι Ανάργυροι προς Γραφείο Προσωπικού (υπόψη Λουκίας Θεοδωροπούλου). 

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία: 

-Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2021

-Έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης

-Παράρτημα ΙΙ με οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, επισημάνσεις για τα προσόντα και δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

 

Μοιράσου την σελίδα