Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου για το Δημοτικό Κοιμητήριο

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων  (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών)

Για πληροφορίες καλείτε στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού την κυρία Λουκία Θεοδωροπούλου (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023674- 673 - 671).

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα:

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας απορριπτέων

Ονομαστικός Πίνακας Βαθμολογίας

Μοιράσου την σελίδα