ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ ΜΕ ΑΡ ΠΡΩΤ 16539 25-07-2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΣΟΧ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16539/25.07.2022
Για την πρόσληψη 82 ατόμων μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου.

Αναρτούνται σήμερα 25.08.2022 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης κι απορριπτέων υποψηφίων της ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 16539/25.07.2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Το παρόν συντάσσεται μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων επί των πινάκων και την απόρριψη όσων υποβλήθηκαν μετά από εξέτασή τους. 


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
   

Μοιράσου την σελίδα