Ορθή επανάληψη για τους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων για τη ΣΟΧ 1 2022

Προβαίνουμε σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, στην ανάρτηση  της ορθής επανάληψης του πίνακα κατάταξης υποψηφίων  και του πίνακα απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 15834/13-07-2022 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 1/2022) για πρόσληψη ενός (1) ατόμου  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης,  διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών για απασχόληση στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας του Δήμου.
 
Ακολουθούν:

Ορθή Επανάληψη πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την ειδικότητα ΥΕ οικογενειακών Βοηθών

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων για την  ειδικότητα  ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Από τον αναρτηθέντα πίνακα κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνεται :

Η πρώτη (1) αναγραφόμενη  ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

 

Μοιράσου την σελίδα