Ορθή επανάληψη πινάκων απορριπτέων υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ 3 2022

 

Προβαίνουμε σήμερα Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023, στην ανάρτηση ορθής επανάληψης του πίνακα απορριπτέων υποψηφίων  της υπ’ αριθμ. 19985/14-09-2022 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 3/2022)  με ΑΔΑ: 6Ρ6ΝΩ62-Π7Ι, για την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, που αφορά  στην υλοποίηση  της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου  2022 - 2023» στους νηπιακούς & βρεφονηπιακούς  σταθμούς  του Δήμου.
 
Ακολουθεί:
-Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων για την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων σε ορθή επανάληψη.


Ο αναρτηθείς σε ορθή επανάληψη  πίνακας απορριπτέων δεν επιφέρει καμμία μεταβολή στους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ανακοίνωσης.

 

Μοιράσου την σελίδα