Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη ΣΟΧ 12 2021

Προβαίνουμε σήμερα Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, στην ανάρτηση  των πινάκων κατάταξης υποψηφίων  και των πινάκων απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 21580/25-10-2021 Ανακοίνωσης  (ΣΟΧ 12/2021) για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων και ειδικότερα:

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.07.2022 για τις ειδικότητες:

 

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και  ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες για τις ειδικότητες

 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών και ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

 

 Ακολουθούν:

Από τους αναρτηθέντες πίνακες κατάταξης υποψηφίων προσλαμβάνονται :

  • Η πρώτη (1) αναγραφόμενη  ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • Η πρώτη (1) αναγραφόμενη  ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Μοιράσου την σελίδα