Προκήρυξη για πρόσληψη 4 ατόμων για την καθαριότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 20745/13.10.2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

 

 

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, τεσσάρων   (4) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών  για τις ανάγκες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου (έως τη λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος )

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 02.12.2021  και λήγει την 13.12.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Λουκίας Θεοδωροπούλου (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023674- 673 - 671).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

 

 

Μοιράσου την σελίδα