Προκήρυξη για πρόσληψη 4 ατόμων για τους νηπιακούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων   (4) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων  για τις ανάγκες των νηπιακών & βρεφονηπιακών σταθμών των Τεχνικών και των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους για τις ειδικότητες ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμων  και για οκτώ (8) μήνες για τις ειδικότητες ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών και ΥΕ οικογενειακών Βοηθών

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 21.12.2021  και λήγει την 30.12.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 ΠΕ/ΤΕ για την ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και  ΣΟΧ.2ΔΕ/ΥΕ για τις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών  και ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Λουκίας Θεοδωροπούλου (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023674- 673 - 671).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

 

 

Μοιράσου την σελίδα