Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου

Προβαίνουμε σήμερα Τρίτη  27 Σεπτεμβρίου 2022, στην ανάρτηση  της ανακοίνωσης με αριθμό  20514/22.09.2022  για πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας  ΠΕ Παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους για τις ανάγκες των νηπιακών & βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με πλήρη δικαιολογητικά είτε στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 61,  Τ.Κ. 135 61 Άγιοι Ανάργυροι) είτε ταχυδρομικά με   συστημένη επιστολή  στην ανωτέρω αναφερομένη διεύθυνση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  agankam@agankam.gov.gr . 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2132023671 -669- 673- 674- 688.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από  28.09.2022 έως και 07.10.2022
Ακολουθούν:

Η με αρ. πρωτ. 20512/22.09.2022 ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης

 

Μοιράσου την σελίδα