Προκήρυξη ΣΟΧ 11 2021 για έναν ΠΕ Φαρμακοποιό για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21496/22.10.2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

 

 

 

 

Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου (από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του υποέργου 31.12.2022)

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (10 ημερολογιακές ημέρες) αρχίζει την 03.12.2021  και λήγει την 13.12.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.12 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Λ. Δημοκρατίας 61, ΤΚ 13561 Άγιοι Ανάργυροι απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σοφίας Μαυρίδη (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023674- 673 - 671).

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

 

 

Μοιράσου την σελίδα