Προμήθεια τροφίμων για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ & ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 ΜΗΝΩΝ» (Α.Μ. 47/2022, α/α ΕΣΗΔΗΣ 180791)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Μοιράσου την σελίδα