Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών “Εκπόνηση σχεδίου φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού” (Α.Μ. 58/2021)

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η γενική υπηρεσία «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού», προϋπολογισμού 59.520,00ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», Πράσινο Ταμείο. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, οδός Λ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι, από την αρμόδια επιτροπή την 29/06/2021, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.

ΤΕΥΧΗ_Α.Μ. 58/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 58-2021

ΕΕΕΣ

Μοιράσου την σελίδα