Προκαταρκτική ενημέρωση για τα τεύχη δημοπράτησης της Α.Μ. 43/2022 για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού & Αναβάθμιση Εμπορικού Κέντρου Αγίων Αναργύρων»

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, σας ενημερώνουμε ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία – RESTART Α.Ε, πρόκειται να προβεί σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού & Αναβάθμιση Εμπορικού Κέντρου Αγίων Αναργύρων» (Α.Μ. 43/2022 ), προϋπολογισμού 6.950.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %. Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1-16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» - ID 16873-. που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωση – NextGenerationEU.

Αρχεία

Μοιράσου την σελίδα