Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις Α.Μ. 01/2021

«Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
Α.Μ. 02/2021
«Προμήθεια Απορριμματοφόρων και Λοιπών Οχημάτων Καθαριότητας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)»
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 141159 – 141166 – 141218

Δείτε στο παρακάτω λινκ τους ακριβείς όρους της προκήρυξης. 

 

Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή και Συνοδευτικού Εξοπλισμού καθώς και απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων καθαριότητας

 

 

Μοιράσου την σελίδα