Πυροπροστασία ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Πυροπροστασία ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού ενημερώνει τους δημότες ότι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό πυοπροστασίας (εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ 28909/848-15-3-2024-ΦΕΚ 3475/2023) καθορίζεται ένα πλαίσιο μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τα ακίνητα εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων.

Η εφαρμογή της νέας διάταξης αφορά στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται:

-σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις

-σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών είτε είναι δημόσιες, είτε αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές.

-σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών)

-εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας 300 μέτρων από τα όρια δασικών εκτάσεων

-μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις

-μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ιδιοκτήτης που το ακίνητό του εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες είναι:

1. Να απευθυνθεί σε μηχανικό ή αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα, ο οποίος θα εξετάσει το ακίνητο με το κτίριο και στη συνέχεια θα συντάξει Έντυπο αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση. Το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα με τα συνοδευτικά τους στοιχεία, υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή έως 26/4/2024.

2. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι τις 26/5/2024, θα πρέπει να υποβάλλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία των ακινήτων τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς, όπως αυτές ορίζονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρούνται το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον Δήμο.

Σε περίπτωση μη τήρησης των απαιτήσεων του κανονισμού, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, διοικητικές και ποινικές.

Όσον αφορά στον καθαρισμό οικοπέδων βασίζονται στις ετήσιες πυροσβεστικές διατάξεις (η τελευταία είναι η 20/2023) και στον νόμο 5075/2023 και αφορά:

Α. Εντός σχεδίου οικόπεδα με ή χωρίς κτίσμα, και οικόπεδα εκτός σχεδίου με ή χωρίς κτίσμα μέχρι 100 μέτρων απόσταση από το σχέδιο.

Β. Εκτός σχεδίου με κτίσμα.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την Κ.Υ.Α. Περί κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων Αρ. Φύλλου 3475 τ. Β' 24-05-2023. 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Μοιράσου την σελίδα