Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού σε ευρωπαϊκή έρευνα

Συμμετοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού σε ευρωπαϊκή έρευνα

 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού συμμετέχει στην υλοποίηση της δράσης με τίτλο “ActiveEUcitizens: ThinkGlobal, ActLocal” η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)”.

Εκτός από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν Δήμοι και φορείς από την Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ρουμανία, η δράση των οποίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική αυτοδιοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος της δράσης είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η προώθηση της συνεργασίας καθώς και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης των συμμετεχουσών χωρών.


Στο πλαίσιο αυτό, εκπονείται μία έρευνα ευρωπαϊκής εμβέλειας στην οποία συμμετέχουν κάτοικοι των πόλεων του εταιρικού σχήματος.

Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμμετοχικότητας των πολιτών στις δράσεις και πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην ενίσχυση αυτής μέσω της ανάλογης ευαισθητοποίησης και κινητοποίησή τους.


Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, κρίνοντας απαραίτητη τη συμμετοχή σας, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

https://forms.gle/exw7Fjm51BWxWr3J7

Μοιράσου την σελίδα