Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

 

https://youtu.be/c_9S32hUMBM

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην (τακτική) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2022, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (Λ. Δημοκρατίας και Ι. Μέρλα), στις 18 Μαίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’,  σε ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (δηλ. δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών αρ. 643/2021-ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 18-5-2022  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10442 /13-5-2022  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                    

1. Οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη – εισηγητής εντεταλμ.Δημ.Σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής

2.  Αποδοχή της Πολιτικής Διακήρυξης των μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ με θέμα : Covid-19 & Κλιματική αλλαγή – εισηγητής της Πολιτικά υπεύθυνης Δ.Σ. του πρ/τος “Υγιείς Πόλεις “

3. α) Συγκρότηση Ομάδας Έργου και β) Έγκριση προϋπολογισμού της δράσης με τίτλο "Tackling Discrimination" το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ εισηγητής Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγρ/των

4.  Λήψη απόφασης, περί καθορισμού τιμήματος, για την προσκύρωση ιδιοκτησίας Σωτηρίου Ράπτη και Ελευθερίας Παναγιωτίδου στο Ο.Τ. 738 της Δ.Κ.Κ. εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών.Υπηρεσιών

5. ΄Εγκριση της με αρ. 6/2022 αποφ.της ΔΕΠ, σχετικά με την επιχορήγηση του Παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Δημ. Κοιν.Καματερού  - εισηγητής Αντιδήμαρχος Παιδείας (ΔΕΠ)

6. Έγκριση πρακτικού για μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και φωτισμού και δημοτικού φόρου ευπαθών κοινωνικών ομάδων, σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ.  273/2021 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

7. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, που δεν έχουν καμία αξία  εισηγητής Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

8. Τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου προϋπ/σμού Δήμου ο.ε. 2022   εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

9.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμήματος για  την προσκύρωση  ιδιοκτησίας Παναγιώτας Χαμάκου στο Ο.Τ.519,520  στη Δημοτική Κοινότητα  Αγίων Αναργύρων- εισηγητής Αντιδήμαρχος Τεχνικών.Υπηρεσιών

10.  Καθορισμός τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2022 – εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

11. Αποδοχή ή μη απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών   εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

12. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 112/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων –Καματερού, ως προς το σκέλος  των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία αφορούν  για την  αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων και βρεφών και την επικαιροποίηση του έντυπου της αίτησης, καθώς και του έντυπου της κάρτας υγείας,  στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου,  για το σχολικό έτος 2022-2023   εισηγητής κ.Δήμαρχος

13. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 113/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων –Καματερού  η οποία αφορά στη  μοριοδότηση των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων και βρεφών που  θα εισαχθούν   στους Δημοτικούς Παιδικούς   και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,   για το σχολικό έτος 2022-2023   εισηγητής κ.Δήμαρχος

14. Τροποποίηση της υπ΄αρ. 111/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Αναργύρων –Καματερού  η οποία αφορά στη συγκρότηση ειδικής Επιτροπής , η οποία θα εξετάζει τα θέματα: α) μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών των νηπίων και βρεφών για την εισαγωγή τους  στους  Νηπιακούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, β) Επανεξέταση τροφείων, γ) Θέματα που αφορούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου ( ΚΔΑΠ),   για το σχολικό έτος 2022-2023  – εισηγητής κ.Δήμαρχος

15.  Μη επιβολή τροφείων των νηπίων και βρεφών που φιλοξενούνται  στους Νηπιακούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου, για το σχολικό έτος 2021-2022   εισηγητής κ.Δήμαρχος

16.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 297/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας των  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης –ΚΔΑΠ» του Δήμου και την εναρμόνιση των  Κανονισμών  λειτουργίας των δομών μας, ως προς τη λειτουργία τους, από τις διατάξεις της ΚΥΑ Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 ΦΕΚ 2332/Β/2-6-2021 και ειδικότερα από τα άρθρα 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 13 – εισηγητής κ.Δήμαρχος

17.  Έκθεση Εσόδων – Εξόδων, προϋπολογισμού Δήμου,  Γ΄ Τριμήνου έτους 2021 - εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομ.Υπηρεσιών

Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις

Παρακάτω ακολουθεί το λινκ για το Δημοτικό Συμβούλιο:

 

https://youtu.be/c_9S32hUMBM

 

Μοιράσου την σελίδα