Συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Καματερού την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Καλείσθε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου  έτους 2023, που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς όπως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α΄/136/09-07-2022) άρθρο 78 (Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19), στις 27 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα (14.00), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 83 & 88 του Ν. 3852/2010.   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης 2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 27 / 01 / 2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ Αρ.Πρωτ. 1462/24-01-2023
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:


Α/Α                                              ΘΕΜΑ
1.    «Διατύπωση γνώμης για απαιτούμενες εργασίες στον πεζόδρομο της οδού Σαρανταπόρου στην Δημοτική Κοινότητα Καματερού».
2.    «Διατύπωση γνώμης για  την επέκταση παροχής δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Γρίβα της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού ».
3.    «Διατύπωση γνώμης για την επέκταση παροχής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή της οδού Αλεξάνδρας με την οδό Κωνσταντινουπόλεως εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού».
4.    «Διατύπωση γνώμης για την επέκταση παροχής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις οδούς:  Ζερβού από την Κωνσταντινουπόλεως έως την Λαμίας και στη  συμβολή της οδού Σέρβου με την Λαμίας εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού».
5.    «Επικαιροποίηση  της υπ΄αρ. 21/2022 Απόφασης του Κοινοτικού Συμβουλίου, για τη τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη, στη συμβολή της οδού Γούναρη με την Λεωφόρο Φυλής εξαιτίας της επείγουσας ρύθμισης της κυκλοφορίας στο σημείο »   
    

 

Μοιράσου την σελίδα