Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022


  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 41η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει  στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :
1. Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε δαπάνη για ανάγκες θεατρικών παραστάσεων

2.  Απαλλαγή υπόλογου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά σε μετατόπιση κολώνας επί της οδού Μυκάλης 64, στην ΔΚ Καματερού  στο Δήμο Αγίων Αναργύρων- Καματερού

3.      Έγκριση Πρακτικού (3) Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και  ανάδειξης οριστικού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ, ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ενδεικτικού προϋπολογισμού  (1.100.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (1.364.000€) Αρ. Μελέτης  3/2022 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 163566

4. Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων  λογαριασμών μηνός Αυγούστου 2022

 

 

Μοιράσου την σελίδα