Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023


  

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας προσκαλούμε στο Δημοτικό Κατάστημα, στην 48η (τακτική)  συνεδρίαση έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στις 21-11-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:45 , για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.      Σύναψη σύμβασης για την υγειονομική διαχείριση της κολυμβητικής δεξαμενής του
Δήμου (Α.Μ. 127/2023)

2.  Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων πυροπροστασίας στους  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού (A.M 119/2023)

3.    Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών, μηνός Οκτωβρίου 2023

4.       Λήψη απόφασης για την άσκηση Εφέσεως κατά της υπ’αρ.838/2023 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

5.       Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2023

 

Μοιράσου την σελίδα