Τηγανέλαια

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ

 

Ανακύκλωση Τηγανέλαιων – 1ο Γυμνάσιο αλεξανδρουπολης 

 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων–Καματερού συμμετέχει οργανωμένα στην Συλλογή τηγανέλαιου οικιακών χρηστών, εντός των ορίων του, μέσω της από 04/12/2019 σύμβασης με την εταιρεία ΠΡΑΣΙΝΟ ΛΑΔΙ, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του συστήματος συλλογής, την προμήθεια και την τοποθέτηση ειδικών κάδων 120 lit σε δημοτικά σημεία ενδιαφέροντος και την ενημέρωση των κατά τόπους υπευθύνων ώστε το πρόγραμμα να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και τους επιχειρησιακούς του σκοπούς.

Η συλλογή και η ενεργειακή αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων είναι σημαντική για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Αποτελεί τη λύση για την ορθή διαχείρισή τους, καθώς μπορούν να μετατραπούν με χημική επεξεργασία σε βιοντίζελ, ένα ανανεώσιμο βιοκαύσιμο με καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μοιράσου την σελίδα