Τμήμα Ζωγραφικής

Ζωγραφική:
Στο τμήμα Ζωγραφικής διδάσκεται Ελεύθερο σχέδιο-Ζωγραφική  θεωρία και Πράξη.
Οι ενδιαφερόμενοι (αρχάριοι) μπορούν σε πρώτο επίπεδο να εξοικειωθούν με τεχνικές και μέσα  αποτύπωσης   εκ του φυσικού   και να εξελίξουν τη δεξιότητα τους  διερευνώντας - μέσα από σχετικές ενότητες  και θεματικές - την κλίση τους  στο σχέδιο και  τη ζωγραφική.
 Οι προχωρημένοι μπορούν να συμμετέχουν στο ανοιχτό εργαστήριο ζωγραφικής , με τα σχετικά κριτήρια   και ανάλογα το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται, με τεχνικές   σε πεδία αναζήτησης σχετικά με την σύγχρονη αισθητική, τις θεματικές  των εικαστικών  υλικών και μέσων, τις τεχνοτροπίες την θεωρητική προσέγγιση, και την πράξη  που θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν. 
 

 Πληροφορίες Εγγραφών


  8:00 - 14:30  -  Τηλ: 213 2039982 

Μοιράσου την σελίδα