Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην 44η (τακτική) συνεδρίαση έτους 2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ.Δημοκρατίας και Ι.Μέρλα), στις 19-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1)  ΄Εγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για εκμίσθωση δημοτικών χώρων, για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών τροφίμων, κρύων-ζεστών ροφημάτων, νερών και αναψυκτικών

 

2) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού” Α.Μ 115/2020

 

3)  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της αίτησης της Μαρίας Τακούδη του Αθανασίου, χήρα Δημητρίου Χαρατσάρη, Ηλιάνας, Αθανασίου και Ελένης  Χαρατσάρη του Δημητρίου εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την καταβολή της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην ισχύουσα αντικειμενική αξία της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4315/2014

 

4) Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο ΟΤ 205 στην Δ.Κ Καματερού (Α.Μ 33/2018)”, συνολικής δαπάνης εργασιών 67.672,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

5) Υποβολή και έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα και βιβλίου τρεχούμενων λογαριασμών μηνός Σεπτεμβρίου 2021

 

6) Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου - Πράξη Εφαρμογής  Γ2

 

7)  Έγκριση διενέργειας της γενικής υπηρεσίας Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών (Novoville) (υπ’ αριθμ. 124/2021 Μελέτης) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της υπηρεσίας σε εταιρεία

 

8) ΄Εγκριση χρονικής παράτασης, για το έργο: “Επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολείων” (Α.Μ. 75/2018)”

 

9)   Συμμετοχή  στελεχών του Δήμου Αγίων Αναργύρων  Καματερού,   στο 17ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο  του ΕΔΔΥΠΠΥ

 

Μοιράσου την σελίδα