Πρόγραμμα Prodesa

Σύντομη Περιγραφή

Το PRODESA αποσκοπεί στην υποστήριξη επτά μεγάλων δήμων στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας προκειμένου να αναπτύξουν επιδεικτικά έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρησιμοποιώντας καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσελκύοντας ιδιωτικές επενδύσεις.

Για την επίτευξη των στόχων του, το έργο επικεντρώνεται στη βέλτιστη ομαδοποίηση των μεμονωμένων δημοτικών έργων ώστε να δημιουργηθεί ένας σημαντικός όγκος έργων ο οποίος θα παρουσιάζει καλύτερο χρόνο αποπληρωμής και μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο. Επιπλέον, το PRODESA μελετάει τη διαμόρφωση ενός χρηματοδοτικού σχήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει διάφορες οικονομικές πηγές και αποβλέπει στην εξασφάλιση της συμμετοχής των ΕΕΥ.

Το έργο PRODESA είναι η πρώτη προσπάθεια αυτού του είδους στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων αποσκοπεί και στη δημιουργία ενός δικτύου τουλάχιστον άλλων 30 δήμων-παρατηρητών οι οποίοι θα υποστηριχθούν προκειμένου να αναπαράγουν τα αποτελέσματα.

Έργα

Τα έργα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε 116 δημοτικά κτήρια, ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3,2 MW και ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού. Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι 45,6 GWh/y και η παραγόμενη ενέργεια από τις ΑΠΕ θα είναι 4,8 GWh/y.

Πιο συγκεκριμένα η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων περιλαμβάνει επεμβάσεις στο κέλυφος, στα συστήματα ψύξης/θέρμανσης και αερισμού καθώς επίσης και στο φωτισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε κτηρίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων εκτιμάται ότι θα είναι 8 GWh/y. Επίσης θα ενσωματωθούν στις οροφές των δημοτικών κτηρίων και φωτοβολταϊκά συστήματα προκειμένου να καλυφθεί μεγάλο μέρος των αναγκών τους για ηλεκτρισμό.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού θα πραγματοποιηθεί σε 3 Δήμους, αφορά 6,3 MW εγκατεστημένης ισχύς και θα επιφέρει συνολική εξοικονόμηση ενέργειας 37,6 GWh/y. Οι επεμβάσεις θα περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των λαμπτήρων με LED, την ενσωμάτωση συστημάτων dimming τα οποία θα μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα επικοινωνίας και με κάμερες ασφαλείας όπου κριθεί αναγκαίο από τους δήμους.

Όλες οι επεμβάσεις τόσο στα δημοτικά κτήρια όσο και στον οδοφωτισμό έχουν σαν στόχο τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας όσο και τη βελτίωση των συνθηκών για τους χρήστες.

Video Περιγραφής Έργου

Ενημερωτικό Φυλλάδιο Prodesa

Μοιράσου την σελίδα