ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 29-03-2012
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.115
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 13451
Τηλ. 210-2384504                                              
                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής
                                                                             Β/θμιας Εκπ/σης
                                                                            
1.             Ρέππα Ιωάννη
2.             Μάρα Βασίλειο
3.             Τρίγκα Νίκη
4.             Γεωργέλη Ελευθέριο
5.             Λίτσα Παναγιώτη
6.             Κατεμή Γεώργιο
7.             Μπιλάλη Ιωάννη
8.             Σπαθαριώτη Εμμανουήλ
9.             Γαρατζιώτη Ιωάννη
10.         Καράλη Αντώνιο
11.         Βαραγγούλη Αναστασία
12.         Αποστολίδη Άγγελο
13.         Θεοδωράκου – Λαλούση Γεωργία
14.       Εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας.
                    
                                      ΚοινΔήμαρχο
                                                κ. Νικόλαο Σαράντη
                                               Πρόεδρο Δ.Ε.Π.  
                                                κ. Ευάγγελο Στάθη
                          
ΘΕΜΑ: Τακτική  Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερό - 3ος όροφος) την 05η του μηνός Απριλίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                                                                        ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                                      Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
 
 
 
 
                                                                                                   ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ  4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.115/ 29-03-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 1.  
Αποδοχή ποσού (Α΄ κατανομή έτους 2012) “44.784,75€”σαράντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτών από την Σχολική Επιτροπή Β΄βάθμιας εκπ/σης & κατανομή ποσοστού με κατάθεση στις σχολικές κοινότητες της β΄θμιας εκπαίδευσης.
 
 1.  
Αποδοχή ποσού «9.011,29€» εννέα χιλιάδων έντεκα ευρώ & είκοσι εννέα λεπτών από την σχολική επιτροπή της Β΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, για την κάλυψη δαπανών φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων των σχολείων .
 
 1.  
Οικονομική ενίσχυση του 2ου ΕΠΑΛ Αγ.Αναργύρων για την πραγματοποίηση της πενθήμερης σχολικής εκδρομής (γ’ Λυκείου).
 1.  
Έκτακτη Επιχορήγηση στο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων.
 1.  
Παραχώρηση Χρήσης Σχολικού Χώρου στα παρακάτω σχολεία  της β΄θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας:
  • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
α) του συλλόγου Κρητών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
  • 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
α) Γλωσσομάθειας Europalso, ESB & UCLANγια τις εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 19 & 20 Μαΐου 2012.
 
 1.  
Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου στο 3ο Γενικό Λύκειο  Αγ.Αναργύρων
 1.  
Διαμόρφωση χώρου για την δημιουργία δύο νέων αιθουσών στο 1ο Γενικό Λύκειο Αγ.Αναργύρων.
 1.  
Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου στο 3ο Γυμνάσιο Αγ.Αναργύρων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα