ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Άγιοι Ανάργυροι 12/4/2012        
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
                                                                    
Πληροφορίες : Σοφία Μαυρίδη                                              
Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 61
Τηλ. : 2132023671                                                 
FAX    : 2102611683                                                                   
                                                                                           
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΣΟΧ   1/2012
προσωπικού με σύμβαση έργου  για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου με κωδικό 853
                                                                                                             
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, ρυθμίζεται σε πάγια βάση η απαγόρευση των προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικά φαινόμενα, που υποβαθμίζουν τη Δημόσια Διοίκηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ανωτέρω νόμου κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών, δηλαδή από την ημέρα δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (ΠΔ 40/2012, ΦΕΚ 90 Α’/11-04-2012), μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη.
Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομείναντος χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωσή τους, εν προκειμένω για ακόμη τρεις (3) ημέρες. 
  
Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Μοιράσου την σελίδα