ΌΛα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις"

Νίκος Σαράντης: «Όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις»
 
Σε απάντηση του εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορά την επερώτηση του Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές που επελέγησαν στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας, ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού και Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Νίκος Σαράντης έστειλε την ακόλουθη επιστολή.
 
            Σε απάντηση του υπ’ αρθμ. 44906/39821/3-10-2012 εγγράφου σας που αφορά στην επερώτηση του βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου (του κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή ),σε σχέση με τους αλλοδαπούς μαθητές,που επελέγησαν στους Δημοτικούς Παιδικούς και ΒρεφονηπιακούςΣταθμούς της χώρας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.
Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος της Χώρας στις διατάξεις του νόμου 2101/1992 με το οποίο κυρώθηκε από την Ελλάδα, η διεθνής σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και από το άρθρο 214 του ν. 3463/2006 (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) συνάγονται το ακόλουθα:
Ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα και πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις λόγω φυλής, χρώματος, φύλλου, γλώσσας, θρησκείας, καταγωγής, πεποιθήσεων και νομικής καταστάσεως των ιδίων ή των μελών της οικογενείας των.
Περαιτέρω ουδείς δύναται να επεμβαίνει αυθαίρετα στην ιδιωτική ζωή των παιδιών .
Επίσης και περί του προκειμένου όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα στην εκπαίδευση σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητές τους.
Το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα παιδιά, να γράφονται στο σχολείο και να μη διακόπτεται η φοίτησή τους, με σκοπό να αναπτύσσουν με αυτό τον τρόπο τις ικανότητές τους και την προσωπικότητά τους.
Τέλος ρητέον, ότι κατά την διάταξη του άρθρου 28 του Συντάγματος της Χώρας, διεθνείς συμβάσεις που κυρώνονται με νόμο δυνάμει του άρθρου αυτού, έχουν αυξημένη τυπική ισχύ και εφαρμόζονται άνευ εταίρου.
Κατά συνεκδοχή όλων των ανωτέρω η υπηρεσία μας αδυνατεί εκ λόγων αντικειμενικών, να απαντήσει δίνοντας στοιχεία.
Στο δεύτερο ερώτημα του κ. βουλευτή ως αναφορά το πρώτο σκέλος,σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Αγ. Αναργύρων-Καματερού δυνάμει της υπ’ αρθμ.190/2011 αποφάσεως του Δημ. Συμβουλίου την οποία και σας επισυνάπτουμε, καλύπτει τις διαθέσιμες θέσεις, κατ’ έτος των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών με μοριοδότηση, δυνάμει αντικειμενικών για όλους κριτηρίων και όχι δια κληρώσεως.
Επ’ ευκαιρία της παρούσης ερωτήσεως σας υπενθυμίζουμε την τραγική οικονομική κατάσταση εις την οποία έχουν περιέλθει όλοι οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί της χώρας, ζήτημα, το οποίο θα πρέπει, να απασχολήσει τους πάντες καθότι σε λίγο καιρό ερωτήσεις σαν και αυτές που ετέθησαν δεν θα απαντώνται λόγω μη υπάρξεως Βρεφικών και Παιδικών σταθμών.
                                                                                  Με εκτίμηση
                                                             Ο Δήμαρχος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
                                                                         και πρόεδρος της ΠΕΔΑ
                                                      
                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Share this post