Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων.
Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «ΕΔΡΑ», συμμετέχει στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων (ζυμαρικών, ρυζιού, φέτας ΠΟΠ και γραβιέρας Κρήτης ΠΟΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και του ΟΠΕΚΠΕ.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με την ευθύνη του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης κ. Σωτήριου Καμαρινόπουλου, έχει αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας συγκέντρωσης των αιτήσεων από τους δικαιούχους του προγράμματος, καθώς και την οργάνωση της όλης διαδικασίας από την πλευρά του Δήμου. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του πρώτου προγράμματος διανομής τροφίμων, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα διανομής τροφίμων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άπορα άτομα ή οικογένειες με ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000,00 €. Το ανωτέρω εισόδημα προσαυξάνεται κατά 30% για τη σύζυγο και τα πρώτα δύο παιδιά, ενώ για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά προσαυξάνεται κατά 40%.
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι στην Κοινωνική Υπηρεσία είναι τα εξής:
·        Αίτηση του δικαιούχου.
·        Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μέσω του φορέα υλοποίησης «ΕΔΡΑ».
·        Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του δικαιούχου (εις διπλούν).
·        Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
·        Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.
·        Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου Εισοδήματος, του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος (οικονομικό έτος 2011) ή θεωρημένο αντίγραφο υποβληθείσης δήλωσης (Ε1) ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΥΟ, περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εις διπλούν).
·        Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, σε περιπτώσεις Ατόμων με Αναπηρία (αν υπάρχει).
Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών είναι η Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012
·        Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Λ. Δημοκρατίας & Ι. Μέρλα), τηλ. 213-2039933 και 213-2039921.
·        Στο ΚΑΠΗ Καματερού (Β. Γεωργίου 13), τηλ. 210-2315240.
·        Στην Κοινωνική Μέριμνα Καματερού (Κ. Παλαμά & Αγ. Νεκταρίου), τηλ. 210-2323528.

Share this post