ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 26-02-2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ.65
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 13451
Τηλ. 210-2384504                                              
                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής
                                                                             Β/θμιας Εκπ/σης
                                                                            
1.            Ζαλακούδη Ξύδη Ευγενία
2.            Λίτσας Παναγιώτης
3.            Μάρα Βασίλειο
4.            Τρίγκα Νίκη
5.            Γεωργέλη Ελευθέριο
6.            Κατεμή Γεώργιο
7.            Μπιλάλη Ιωάννη
8.            Σπαθαριώτη Εμμανουήλ
9.            Γαρατζιώτη Ιωάννη
10.       Καράλη Αντώνιο
11.       Βαραγγούλη Αναστασία
12.       Αποστολίδη Άγγελο
13.       Θεοδωράκου – Λαλούση Γεωργία
14.       Εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας.
                    
                                      ΚοινΔήμαρχο
                                                κ. Νικόλαο Σαράντη
                                               Πρόεδρο Δ.Ε.Π.  
                                                κ. Ευάγγελο Στάθη
                                                                                                 
ΘΕΜΑ: Τακτική  Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 
Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερό - 2ος όροφος) την 5η του μηνός Μαρτίου  2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.
Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
                                                                                                  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                            Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
                                                                                          ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ  05 ΜΑΡΤΙΟΥ  2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 64/ 26-02-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
     1.
 
Αποδοχή ποσού (Α΄ Κατανομή έτους 2013) «49.784,75€» από την Σχολική Επιτροπή Β΄θμιας Εκπαίδευσης & κατανομή στα σχολεία μας Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας .
 
 2.
Εξουσιοδότηση της Δ/ντριας του 4ου Γυμνασίου Αγ.Αναργύρων κ. Κατσάνου Μ. για την διακοπή τηλεφωνικής σύνδεσης στο σχολείο.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post