Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 30 -09-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ: 304

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

Ταχ. Δ/νση : Λ. Φυλής 52

Τ.Κ. 13451
Τηλ. 2132039950/3

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                             Β/θμιας Εκπ/σης

                                                                            

1.        ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ.

2.        ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ.

3.        ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘ.

4.        ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

5.        ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

6.        ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

7.        ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

8.        ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9.        ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

10.      ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

11.      ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12.      ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

13.      ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔ/ΝΩΝ

14.      ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔ/ΝΩΝ

15.      ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ

                    

                                      ΚοινΔήμαρχο

                                                κ. Νικόλαο Σαράντη

                                               Πρόεδρο Δ.Ε.Π. 

                                                κ. ΤΣΙΡΜΠΑΣ Γ.ΣΤΑΥΡΟΣ

                                                                                                 

ΘΕΜΑ: Τακτική Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 10η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερό - 2ος όροφος) την 07η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ   2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                            Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

                                                                                          ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 07/10/2014 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 304 / 30-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 
 
  1.  

Επικύρωση πρακτικών για την ανάληψη καθαρισμού δύο (2) καθαριστριών στο 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ με σύμβαση έργου - ορισμένου χρόνου μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Σχολ.Ετος 2014-2015

 
  1.  

Επικύρωση πρακτικών για την ανάληψη καθαρισμού στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ με σύμβαση έργου - ορισμένου χρόνου μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Σχολ.Ετος 2014-2015

 
  1.  

Επικύρωση πρακτικών για την ανάληψη καθαρισμού    στο 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ με σύμβαση έργου - ορισμένου χρόνου μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το Σχολ.Ετος 2014-2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share this post