ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 03/06/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ. Πρωτ. 744

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»
Τ.Κ. 13561 Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ. 210 2635689/Fax: 210 2690511
Πληροφορίες: Ευδοκία Γλέζου
 e.mail: glezou@0087.syzefxis.gov.gr
                                                                                           ΠΡΟΣ:

                                                                            τους κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους

             ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                               ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

1. Στάθης Ευάγγελος
Κο   1. Πότσης Ζήσης

2. Τσίρμπας Γεώργιος-Σταύρος

2. Αρβανιτάκης Ιωάννης
3. Ζαζόπουλος Ιωάννης.
3. Κατσιμάρδος Σωτήριος
4. Κουλούρης Νικόλαος
4. Ρωμαίος Χαράλαμπος
5. Τρίγκα Νίκη
5. Αμανατίδης Νικόλαος
6. Γκολφινόπουλος Γιάννης
6. Ζιάννης Γεώργιος
7. Γιαννάκη Αργυρώ
7. Βασιλοπούλου Αργυρώ
8. Περάκης Αλέκος
8. Παπαδόπουλος Βασίλειος
9. Κεσόγλου-Παππά Ελένη
9. Τομαράς Κων/νος
10. Μπαρδάνη Σοφία
10. Ρούσση Μαρία
11. Πατσούρας Νικόλαος
11. Αθανασάκη Τζούλια
12. Κρούπης Νικόλαος
12. Μπέης Εμμανουήλ
13. Παϊσοπούλου Έλλη
13. Κυριακόπουλος Ανδρέας

14. Ανδρεάκου Μαρίζα –εκπρόσωπος εργαζομένων

14. Μπίσιλα Ιωάννα

Κοινοποίηση: Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων-Καματερού

15. Στίγκα Θεοδοσία (Αναπληρώτρια Κουτελιέρη Γιάννη)

                                                                                                 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 12η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 7η  μηνός Ιουνίου  2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
 

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 
 
                                                                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΗΝ 7η  Ιουνίου      2013 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.744/03-06-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 
         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
                                  
1.

Συντήρηση γηπέδων 11Χ11 και 5Χ5 της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων και ψήφιση ανάλογης πίστωσης.

2.

Ορισμός υπευθύνων προγράμματος καλοκαιρινού CAMP.

 

Μοιράσου την σελίδα