ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ

 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ανακοίνωση 3695/2012
 
 
 
 
 
 
 
Εργο : ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ                                   
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Υπ" αριθμ. Σ.M.E:
1/2012
 
 
 
 
 
 
Τόπος εκτέλεσης :ΚΕΠ 853Π
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάρκεια Σύμβασης : (1) ΕΝΑ ΕΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ειδικότητα : ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
 
 
 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ
 
 
 
 
 
Α.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
sort ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων)
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. τέκνων)
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (4)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(8)
(1)
 (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
ΚΟΝΤΟΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
Τ028797
 
ΑΝΕΠΙΚΥΡΩΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
ΚΑΚΑΡΩΝΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Χ676265
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ Η/Υ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σ188644
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
ΤΖΕΛΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
 
 
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
ΧΕΛΙΩΤΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ν230002
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ Η/Υ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 10-7-2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μοιράσου την σελίδα