ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                              

 

                                                                                               ΚΑΜΑΤΕΡΟ 30/08/2016

                                                                                                 

              Αριθμ. Αποφ. 22/2016

ΚΑΔΜΟΥ & ΚΙΛΕΛΕΡ

Τ.Κ. 13451  - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Τηλ: 2132039950

        2132039953

Fax: 210-23.89853

 

                                                                                                                            

 

ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση »

 

      Παρακαλώ όπως αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων η παρακάτω πρόσκληση.

      Όσοι ενδιαφέρονται για την θέση καθαρίστριας/ή στο 1ο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων (Σύρου & Παπάγου 1), να καταθέσουν αίτηση από τις 31/08/2016 (Τετάρτη) έως & στις 02/09/2016 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής β΄θμιας Εκπαίδευσης (ΚΑΔΜΟΥ & ΚΙΛΕΛΕΡ, Καματερό (παλαιό ΙΚΑ Καματερού) στον Α΄όροφο  με τα εξής δικαιολογητικά.

·        Αίτηση

·         Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εντός των προθεσμιών της προκήρυξης)

·         Εκκαθαριστικό σημείωμα  του  οικονομικού έτους 2016  (αντίγραφο)

·        Αστυνομικής  ταυτότητας (αντίγραφο)

·        Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

·        Πιστοποιητικό  ελληνομάθειας μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια.

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατ/σης με έκδοση του τελευταίου διμήνου

 

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ       

                                                                              Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

      ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Share this post