ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΜΕ 1/2016

Για να δείτε του πίνακες κατάταξης καθώς και τους πίνακες απορριπτέων, κάντε κλικ εδώ:
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zvSpQ9KJA5Q3lhOThaajN3amM&usp=sharing

Share this post