ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγιοι Ανάργυροι 18 -06-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ.Πρωτ:16

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β / ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 
Ταχ. Δ/νση : Λ. Φυλής 52
Τ.Κ. 13451
Τηλ. 2132039950/3

                                                                             ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής

                                                                             Β/θμιας Εκπ/σης

                                                                            

1.            ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ.

2.            ΜΑΞΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ.

3.            ΚΑΛΤΕΚΗ ΕΥΘ.

4.            ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

5.            ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

6.            ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

7.            ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

8.            ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9.            ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

10.        ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

11.        ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12.        ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

13.        ΜΠΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14.        ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑ

15.        ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ

                    
                                      ΚοινΔήμαρχο

                                                κ. Νικόλαο Σαράντη

                                               Πρόεδρο Δ.Ε.Π. 

                                                κ. ΤΣΙΡΜΠΑΣ Γ.ΣΤΑΥΡΟΣ

                                                                                                 

ΘΕΜΑ: Τακτική Πρόσκληση σύγκλησης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 07η τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού (Λ.Φυλής 52,Καματερό - 2ος όροφος)   την 24η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ    2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 2:30μμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006.

Συνημμένα :
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                                                                                  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                            Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

                                                                                          ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 24/06/2015 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.  16/18-06-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
 
 
1.       

Επιστροφή εγγύησης στην κ. Πατήλα Ευτυχία λόγω λήξη της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου στο 2ο Γυμνάσιο Αγ. Αναργύρων & την παραίτηση της από το δικαίωμα παράτασης μίσθωσης αυτού.

 

2.       

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο Γυμνάσιο Αγ.Αναργύρων.

 

3.       

Μείωση μισθωμάτων σε κυλικεία σχολείων του Δήμου μας.

·         2ο Γυμνάσιο Αγ.Αναργύρων

·         2ο Λύκειο Αγ.Αναργύρων

·         2ο Γυμνάσιο Καματερού

·         2ο Λύκειο Καματερού

 

4.       

Εξέταση των υπ' αριθμ. πρωτ. 13649/20-5-2015, 132/22-5-2015 και 145/20-5-2015 ενστάσεων κατά της υπ' αριθμ. 12/2015 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής

 
 
 
 
 
 
 

Share this post