Συμμετοχή του Δημάρχου Νίκου Σαράντη σε εκδήλωση - συζήτηση των Οικολόγων Πράσινων για την Υγεία.

Συμμετοχή του Δημάρχου Νίκου Σαράντη σε εκδήλωση – συζήτηση των Οικολόγων Πράσινων για την Υγεία.
Σε  εκδήλωση των Οικολόγων Πράσινων με θέμα "πολιτικές για την υγεία, νοσοκομεία και αυτοδιοίκηση"  συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού Νίκος Σαράντης. Η εκδήλωση έγινε στο Δημαρχείο Ν.Χαλκηδόνας- Ν.Φιλαδέλφειας την Κυριακή 3 Ιουλίου και στους ομιλητές συμπεριλαμβάνονταν:
- Β. Αγαγιώτου , Αντιδήμαρχος Δήμου Ν.Χαλκηδόνας- Ν.Φιλαδέλφειας
- Θ. Μπούρας, Αντιδήμαρχος Δήμου Γαλατσίου
- Μισέλ-Μιχάλης Ιακ. Αμμάρι Διευθυντής ΕΣΥ, Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείο <<Α. Πατησίων>>
- Β. Φιλιππάτου -Mέλος ΔΣ και Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείο <<Α. Πατησίων>>
- Θ. Μεγαλοοικονόμου, ψυχίατρος
- Αν. Αθανασόπουλος, Ψυχίατρος-Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Μετς- Δήμου Αθηναίων
- Μ. Σούμπαση και Άννα Ριτσατάκη, εκπρόσωποι της Θεματικής Ομάδας
Υγείας των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
Την συζήτηση συντόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος.
Στην εκδήλωση κατατέθηκαν προτάσεις για την πολιτική υγείας για την ευρύτερη περιοχή της ΒΔ Αθήνας (από την πρόληψη και πολιτικές των Δήμων για την βελτίωση και διατήρηση της υγείας, μέχρι την πρωτοβάθμια φροντίδα και το ρόλο των δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης και των συνοικιακών νοσοκομείων της περιοχής).
Ακολουθεί η ομιλία του Δημάρχου Νίκου Σαράντη, με θέμα
Πολιτικές της Αυτοδιοίκησης για την Υγεία στο νέο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του «Καλλικράτη».
«Μέχρι σήμερα, οι λειτουργίες των Δήμων στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας συνίστανται αποκλειστικά σε πρωτοβουλιακές δράσεις που αναλάμβαναν με δική τους επιλογή και φυσικά δική τους χρηματοδότηση οι Πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ. Αυτές περιλαμβάνουν συνήθως μονάδες πρόνοιας και Υπηρεσίες Ψυχολογικής υποστήριξης, μερικές φορές Δημοτικά Ιατρεία, ενώ σε μεγάλους Δήμους όπως ο Δήμος Αθηναίων φτάνουμε μέχρι το επίπεδο της κλινικής.
Είναι σύνηθες βέβαια οι άνθρωποι που προσφεύγουν στα Δημοτικά Ιατρεία ή κλινικές για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να είναι κυρίως ανασφάλιστοι ή οικονομικοί μετανάστες, που βρίσκουν στήριγμα στην απολύτως δωρεάν φροντίδα υγείας που παρέχεται από την Αυτοδιοίκηση.
Ο κορμός της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας μέχρι σήμερα δεν ανήκε στην αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης αλλά του ΕΣΥ μέσω των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων ή των Κέντρων Υγείας στην ύπαιθρο χώρα, του ΙΚΑ μέσω των Πολυιατρείων, και προφανώς του ιδιωτικού τομέα.
Οι αλλαγές που φέρνει ο «Καλλικράτης» σ’ αυτό τον τομέα είναι μεγάλες.
Σύμφωνα με τον Νόμο «Καλλικράτης», στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση «μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών  περιλαμβανομένων και αρμοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας», καθώς και αρμοδιότητες τοπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας.
Ο Νόμος δεν γίνεται περισσότερο σαφής όσον αφορά τον προσδιορισμό των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, αφήνοντας τον σε Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο επίσης θα προσδιοριστούν η μεταφορά των απαραίτητων οικονομικών πόρων και οι μετατάξεις του προσωπικού. Το Διάταγμα αυτό πρέπει να εκδοθεί εντός διετίας από την ψήφιση του Νόμου, δηλαδή το πολύ σε ένα χρόνο από σήμερα.
Μπορούμε ωστόσο, ενώ διανύουμε αυτό το μεταβατικό διάστημα, να ψηλαφήσουμε το τεράστιο ζήτημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και να προετοιμάσουμε όσο μπορούμε καλύτερα την Αυτοδιοίκηση για τις επερχόμενες ευθύνες της.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας με το σύστημα υγείας και συνιστά βασική προϋπόθεση για μια συνεχιζόμενη και
ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας.
Δεν είναι απλά και μόνο το σύνολο των υπηρεσιών και προγραμμάτων της παραδοσιακά καλούμενης ανοικτής ή εξωνοσοκομειακής φροντίδας, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας, θεραπείας, αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί ένα βασικό συστατικό στοιχείο όχι μόνο του συστήματος υγείας μιας χώρας, του οποίου είναι το κεντρικό σημείο αναφοράς, αλλά και του γενικότερου κοινωνικοοικονομικού οικοδομήματος.
Σύμφωνα με το Νόμο 3235/2004, οι υπηρεσίες που περιλαμβάνει η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και που πρέπει να παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς και τις αντίστοιχες δομές είναι:
 Υπηρεσίες υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα.
Λήψη μέτρων για την πρόληψη των νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας.  
Μέτρα σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό.
Παροχή υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας με έμφαση στην προληπτική οδοντιατρική.
 Παροχή υπηρεσιών μετανοσοκομειακής φροντίδας και αποκατάστασης.
 Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
Παρακολούθηση των χρόνιων πασχόντων που δε χρήζουν νοσοκομειακής νοσηλείας.
 Δημιουργία απαραίτητων υποδομών για την εξασφάλιση και διαχείριση όλων των ιατρικών πληροφοριών και δεδομένων του πληθυσμού.
Ευθέως νομίζω προκύπτει το ερώτημα: είναι έτοιμη σήμερα η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στο σύνολο αυτών των απαιτήσεων; Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι τόσο η μεταφορά των αντίστοιχων οικονομικών πόρων όσο και η μεταφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού θα γίνουν με άψογο τρόπο, και πάλι το μέγεθος του εγχειρήματος είναι πολύ μεγάλο.
Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ορθότητα της προοπτικής που βάζει αυτή η σύλληψη. Ότι δηλαδή η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι ένα κατ’ εξοχήν ζήτημα της τοπικής κοινωνίας, η οποία πρέπει να έχει την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να την οργανώσει όπως επιλέγει η ίδια, με τις δικές της προτεραιότητες και με την άμεση γνώση των αναγκών της.
Φρονώ λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας μια μακρά μεταβατική περίοδο, μια περίοδο όπου θα ισχύει η αρχή της επικουρικότητας. Αρμοδιότητες του τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα αρχίσουν να μεταβιβάζονται στην Αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν με τον ένα ή άλλο τρόπο να καλύπτονται και από το κεντρικό σύστημα Υγείας της χώρας.
Αυτό που θα ήθελα να τονίσω τελειώνοντας, σαν στοιχείο προσωπικής άποψης, είναι ότι όλοι μας πρέπει να προσεγγίσουμε την υπόθεση αυτή με ένα πνεύμα ρεαλισμού και αναζήτησης των αποδοτικότερων λύσεων. Το θέμα της Υγείας είναι υπερβολικά σοβαρό για να το αντιμετωπίζουμε με γενικεύσεις και σχεδιασμούς επί χάρτου ή για να γίνει άλλο ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Αυτοδιοίκησης και κεντρικής εξουσίας όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις.
Συγχαίρω τους Οικολόγους Πράσινους για την πρωτοβουλία σας να ανοίξετε αυτή τη θεματολογία που ελπίζω να συνεχιστεί με συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα των Αυτοδιοικητικών θεσμών.»
 
 
 

Share this post